พิธีกรสาวเก่ง อิ๋งอิ๋ง รับรางวัลเกียรติยศระดับโลก 


พิธีกรสาวเก่ง “อิ๋งอิ๋ง-สิทธิณี กิตติสิทโธ” เข้ารับ “รางวัลเกียรติยศระดับโลก ผู้นำองค์กรดีเด่น ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน CEOLeader  Award  2017” ที่ทาง “มูลนิธิต้นบุญ วิสาขา” ร่วมกับ“หนังสือพิมพ์เดลิมิเร่อร์” จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในฐานะแม่ของแผ่นดิน และเพื่อเฟ้นหาองค์กร ผู้นำ ผู้บริหารที่มีความสามารถพัฒนาองค์กร สู่ความเป็นเลิศ ประสพความสำเร็จ ในเชิงธุรกิจที่มีคุณธรรมดีเด่นแห่งปี โดยมีพล.ต.อ.ดร.วิระชัย ทรงเมตตา เป็นประธานในพิธี ณ ห้องคอนเวนชั่น ฮอลล์ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ที่ผ่านมา