“แพม-ลิตา” จัดสัมมนาฟรี !! “ร่วมผลักดันเด็กไทยสู่สากล”


  “แพม-ลิตา ตะเวทิกุล” ผู้บริหารสถาบันสอนศิลปินและนักแสดง  World Star Academy เตรียมจัดสัมมนา  ในหัวข้อ “ร่วมผลักดันเด็กไทยสู่สากล” โดยมีเนื้อหาสำคัญๆ อาทิ.....การสนับสนุนลูกให้มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก มีเป้าหมายในชีวิต เพื่อปูทางสู่ความสำเร็จในอนาคต รวมถึงการใช้เพลง ซีรีส์ และภาพยนตร์ ในการสร้างภาพลักษณ์ และกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศ ตลอดจนการพัฒนาศิลปินนักร้อง , นักแสดงในประเทศชั้นนำ ใน วันเสาร์ที่ 17 ก.พ. เวลา 12.00-14.00 น. ณ  World Star Academy สุขุมวิท 49สามารถสำรองที่นั่งได้ที่ โทร. 096-987-8932 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น