เจ้าหญิงมาเรีย อมอร์แห่งประเทศ ฟิลิปปินส์ได้เสด็จเป็นการส่วนพระองค์ เพื่อทรงรับการถวายรางวัล ASIA TOP AWARDS 2018


วันที่ 23 มีนาคม 2561 เจ้าหญิงมาเรีย อมอร์แห่งประเทศ ฟิลิปปินส์ได้เสด็จเป็นการส่วนพระองค์ เพื่อทรงรับการถวายรางวัล ASIA TOP AWARDS 2018  และถวายตำแหน่ง  Ambassador of Goodwill, Culture and Tourism of Asia
เจ้าหญิงมาเรีย อมอร์ เสด็จออกจากประตูทางออก สนามบินสุวรรณภูมิพบกับ นางสาวอภินิตา ไชยชนะ เลขาธิการสภาศาสนสัมพันธ์โลก 
ประธานชมรมนะโมพุทธายะ และรัฐ ริมธีรกุล ( อั้ม แอบแซ่บ) ผู้ถือลิขสิทธิ์จากเวทีประกวดMISTERSTARRATCHABURI2018และเป็นผู้อำนวยการโครงการจัดการงานมอบรางวัลASIA TOP AWARDS 2018หลังจากนั้นได้ทรงเสด็จโดยรถยนต์ที่นั่งไปยังวัดเบญจมบพิตรชมศาสนสถานเป็นการส่วนพระองค์ ต่อจากนั้นได้เสด็จต่อไป ณ.โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมต้อนรับเจ้าหญิง มาเรีย อมอร์ โดยผู้อำนวยการ นายชัยสิทธิ์ ดอนท้วม  ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชาลัยฯ เป็นผู้นำกล่าวถวายการต้อนรับเจ้าและ ดร.ธนะรัชต์ สมคเณ ประธานสภาศาสนสัมพันธ์โลก ผู้กล่าวถวายรายงาน ในงานได้จัดกิจกรรมถวายการต้อนรับ  อาทิเช่น  กิจกรรมดนตรีไทย,รำไทย และทรงรับชมวีดีทัศน์ของโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระอุปถัมภ์ เขตพระนคร จ.กรุงเทพมหานครฯ
    ทั้งนี้เจ้าหญิงมาเรีย อมอร์ ทรงขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ หลังจากนั้น คณะผู้บริหาร ครู ถวายช่อดอกไม้แด่เจ้าหญิงและร่วมฉายพระรูป ร่วมกับครู อาจารย์ นักเรียน ดารา นักแสดง หลังจากนั้นเวลา19.00น.ได้เสด็จไปยังร้านอาหาร อิตาเลียน พราวฟ้า เพื่อทรงร่วมเสวยพระกระยาหารค่ำ โดยมีคณะนางสาว  อรปภัตร จันทรสาขา ประธานบริหารบริษัท ม่านฟ้า กรุ๊ป ในฐานะประธานจัดงาน ASIA TOP AWARDS 2018 เป็นผู้นำคณะและถวายการต้อนรับ นอกจากนี้ยังมีบุคคลสำคัญ นักธุรกิจ ศิลปิน ดารา นักแสดง ร่วมถวายการต้อนรับอาทิ นฤเทพ สิทธิชาญคณะ อดีตเลขาประธานองคมนตรี ปริ้น บุรุษ วงศ์สิทธิโชค  แพททริค นิพัธ เจริญผล  ทองขาว ขุนศรีรักษา ภาราดา ชัชวาลโชติกุล เพ็ญจันทร์ วงศ์สมเพ็ชร นงค์นุช ภิรมย์รื่น นักบริหารด้านธุรกิจออนไลน์ดีเด่น นายเกียรติคณัตฐ์ ภคพลธนกุล ประธานกรรมการบริหาร
     บริษัท เวิลด ์เทรด มิลเลี่ยนแนร์  จำกัดหลังจากนั้นทรงร่วมฉายพระรูปร่วมกับคณะผู้จัดงาน กับรางวัลASIA TOP AWARDS 2018  และยังทรงได้รับการถวายตำแหน่ง  Ambassador of Goodwill, Culture and Tourism of Asia
เนื่องจากทรงมีผลงานโดดเด่นด้านส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์วัฒนธรรมและยังทรงเป็นเจ้าหญิงนักการทูตอีกด้วย

ตลอดการเดินทาง และเยี่ยมชมสถานที่สำคัญในกรุงเทพนั้น ได้รับการถวายดูแลด้านความปลอดภัยตลอดเส้นทางจากรถนำขบวนของตำรวจท่องเที่ยวโดยพลตำรวจตรีสุรเชษฐ์ หักพาลิ รองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นอย่างดี ทั้งนี้บริษัทMillennium Auto ได้นำรถสำหรับรับรองผู้บริหารระดับสูงและบุคคลสำคัญ เพื่อรับรองเจ้าหญิงระหว่างทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในประเทศไทย