ทีเอ็มบี แท็กทีม ไอเอ็นจี จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งมินิมาราธอนการกุศล “TMB I ING PARKRUN 2018”


ทีเอ็มบี และ ไอเอ็นจี แบงก์กิ้ง เอเชีย จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งมินิมาราธอนการกุศล “TMB I ING PARKRUN 2018” ร่วมกัน Make THE Difference วิ่ง...เพื่อเปลี่ยนชีวิตเด็กโรคหัวใจให้ดีขึ้น ด้วยการจำหน่ายบัตรวิ่ง และสร้างเพจระดมเงินบริจาค โดยผลจากการยกระดับการวิ่งเป็นแบบพร้อมกันทั้งประเทศ (Nationwide Park Run) มีนักวิ่งให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่าหมื่นคน รวมรายได้จากการขายบัตรวิ่ง เงินบริจาค และเงินสมทบอีก 1 ล้านบาทจากทีเอ็มบี สามารถระดมเงินบริจาคได้ทั้งหมด จำนวนกว่า 9 ล้านบาท เพื่อมอบแก่มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อใช้เป็นค่าผ่าตัดช่วยเด็กโรคหัวใจได้จำนวน303 คน